Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 4_L372D YP_009846586.1
Aeromonas phage 4_L372XY YP_009846814.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009835027.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834765.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834930.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834537.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010222.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010316.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010064.1
Aeromonas virus 65 YP_004301085.1
Aeromonas virus 65 YP_004301231.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218653.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194901.1
Citrobacter phage Michonne YP_009177375.1
Citrobacter phage Miller YP_009097686.1
Citrobacter phage Mordin YP_009606547.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285621.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986358.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006986883.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987133.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831101.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831383.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606999.1
Enterobacteriaphage UAB_Phi87 YP_009150097.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854460.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851759.1
Erwinia phage phiEa21-4 YP_002456043.1
Erwinia phage vB_Eam-MM7 YP_009606775.1
Escherichia phage 121Q YP_009101891.1
Escherichia phage 121Q YP_009101855.1
Escherichia phage 4MG YP_008857442.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111105.1
Escherichia phage HY02 YP_009204918.1
Escherichia phage JH2 YP_009219452.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060606.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150557.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150590.1
Escherichia phage SUSP1 YP_009199349.1
Escherichia phage SUSP2 YP_009210997.1
Escherichia phage vB_EcoM-VpaE1 YP_009147284.1
Escherichia phage vB_EcoM_AYO145A YP_009200755.1
Escherichia phage wV8 YP_002922796.1
Escherichia typing phage 1 YP_009606834.1
Escherichia virus RB16 YP_003858381.1
Klebsiella phage KP15 YP_003934947.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348722.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194329.1
Klebsiella phage Miro YP_009607281.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626321.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007508.1
Pectobacterium phage CBB YP_009595129.1
Pseudomonas phage C11 YP_009187035.1
Pseudomonas phage JG004 YP_007002390.1
Pseudomonas phage K5 YP_009273904.1
Pseudomonas phage K8 YP_009200086.1
Pseudomonas phage KPP10 YP_004849289.1
Pseudomonas phage PA10 YP_009597977.1
Pseudomonas phage PAK_P1 YP_004327282.1
Pseudomonas phage PAK_P2 YP_008857137.1
Pseudomonas phage PAK_P3 YP_008857719.1
Pseudomonas phage PAK_P4 YP_008859308.1
Pseudomonas phage PaoP5 YP_009224838.1
Pseudomonas phage PaP1 YP_007236542.1
Pseudomonas phage phiMK YP_009291095.1
Pseudomonas phage phiPMW YP_009595251.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab02 YP_009623554.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_G1 YP_009604761.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_MAG1 YP_009287324.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PAO1_Ab03 YP_009124536.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PS24 YP_009206095.1
Pseudomonas phage Zigelbrucke YP_009598196.1
Salmonella phage BPS15Q2 YP_009324699.1
Salmonella phage BPS17L1 YP_009621496.1
Salmonella phage BPS17W1 YP_009621622.1
Salmonella phage Mushroom YP_009600482.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004894005.1
Salmonella phage Si3 YP_009600347.1
Salmonella phage SSE121 YP_009148922.1
Salmonella phage vB_SPuM_SP116 YP_009146263.1
Serratia phage BF YP_009599521.1
Shigella phage Sf13 YP_009612665.1
Shigella phage Sf17 YP_009618800.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623623.1